mx33138.com

组织结构

 

        麦康团队成员来自于医疗器械行业、管理咨询行业、医疗信息化行业、消费电子行业等多种行业,团队具有开放、进取、多元的特点。麦康依据公司战略方向进行组织结构设计,并随着战略的不断推进对组织结构进行持续的优化。

 

        产品创新和市场营销是麦康团队的两大核心职能,其他各部门的资源均围绕这这两大“车轮”进行配置,麦康目前设置了8个大部。

 

 

 

 

联系我们

电话:0512-68733727

传真:0512-68733729